čtvrtek 21. června 2007

Poněkud starší novinky o Springu

V nedávné době se objevilo několik zajímavých článku o Spring frameworku, které mě zaujaly. Všechny články mají společné to, že se netýkají přímo Springu, nicméně se Springem silně souvisí.

Společnost Interface21, která stojí komerčně za Spring frameworkem obdržela na konci května investici v hodnotě 10 milionů dolarů. Tyto peníze by měly sloužít k dalšímu rozvoji Springu. Je v rukou Interface21 jak a na co tyhle peníze použije.

Nad původním Spring frameworkem se postupem času vybudovaly další zajímavé subprojekty jako WebFlow, Acegi Security a další. Za těmito subprojekty stálo zpočátku pár nadšenců, ale postupem času, jak rostla jejich obliba, rostla i komunita kolem nich. Jednou z oblastí, do které by měly přitéci peníze, jsou právě tyto subprojekty a jejich další rozvoj a údržba. Alespoň taková je představa Roda Johnsona v článku Why did we raise $10m?.

Takřka současně se na TheServerSide objevily dvě oznámení ohledně produktů pro clusterování Spring aplikací.

Pokud k tomu připočteme stávající řešení jako Open Terracota a nebo Tangosol Coherence, máme pro aplikace postavené na Springu již solidní podporu pro clustering.