pondělí 9. července 2007

Eclipse a drobné maličkosti: generování toString

Eclipse delší dobu nabízí možnost vygenerovat metody pro hashCode a equals z instančních proměnných třídy. Pokud jste si možnost generování těchto metod oblíbili, tak vám zřejmě chybí generování třetí metody do party a to toString. Naštěstí existuje plugin JUtils ToString Generator, který tuto funkčnost přidává.

JUtils ToString Generator umí generovat toString pro jednu třídu a také hromadně pro více tříd ze všech instančních proměnných třídy. Šablonu pro generování lze customizovat podle potřeb, např. na skládání výsledného řetězce je možné zvolit StringBuilder, StringBuffer a nebo klasické sčítání.

Konfigurace JUtils ToString Generatoru