pátek 10. srpna 2007

Implicitní versus Explicitní propagování kontextových informací v API

Článek jsem věnoval možnostem propagování kontextových informaci v API. Kontextové informace jsou většinou potřebné skrze všechny vrstvy aplikaci, jedná se například o identitu a role přihlášeného uživatele, vybraný locale apod. Pokud aplikace potřebuje kontextové informace, pak stojíme před otázkou jak je v API propagovat. V Jave máme dvě možnosti v podobě explicitního a implicitního propagování. Cílem článku je zrekapitulovat obě možnosti a poukázat na jejich výhody a nevýhody.

Protože je článek rozsáhlejší než bývá obvyklé pro formát tohoto blogu, zvolil jsem jeho publikaci v rámci aplikace Google Docs & Spreadsheets.