pátek 30. března 2007

Linky na víkend

Den se dnem se opět sešel a je tu víkend a pro toho, kdo si chce o víkendu zkrátit volnou chvilku, tu mam opět několik zajímavých linků. Nejvíce mě zaujal javovský projekt pro virtualizaci, který napsala partička fyziků z Oxfordu.

čtvrtek 29. března 2007

JavaDoc ve formátu HTML help

Pokud jsem v jednom z předchozích článků odkázal na knihy o Jave zdarma, tak by bylo škoda nezmínit možnost, stažení JavaDocu (dokumentace k API) ve formátu HTML help pro standard a enterprise Javu.

Výhodou HTML help formátu je vyhledávání, což je naopak velkou nevýhodou klasického HTML formátu, který produkuje nástroj pro generování JavaDocu. Osobně musím říci, že Javadoc v HTML helpu mě osobně obrovsky vyhovuje.

Na stránkách http://www.allimant.org/javadoc/indexe.html najdete následující dokumentace ve formátu HTML hrlp.

 • J2SE 6 documentation
 • J2SE 5.0 Documentation
 • J2SE 1.4.2 Documentation
 • JDK 1.3.1 Documentation
 • JDK 1.1.8 Documentation
 • The Java Tutorial
 • Java Enterprise Edition 5 API Documentation
 • The Java Enterprise Edition 5 Tutorial NEW

Pokud chcete zkonvertovat vlastní javadoc do HTML helpu, můžete zkusit nástroj Jana Bareše javadoc to chm conversion.

středa 28. března 2007

Java Module System

Pro Javu 7 se chystá vylepšení v oblasti nasazení (deploymentu) aplikací z hlediska modularity, verzovatelnosti a správy. To byla ta příznivější část sdělení, ta druhá méně potěšitelná je, že to zatím nevypadá na kompatibilní řešení se specifikací OSGi - The Dynamic Module System for Java, na kterém stojí například produkty z rodiny Eclipse nástrojů. Všechno nasvědčuje tomu, že se schyluje k další "válce".

Java Module System je pokryté v JSR-277 a zároveň k němu patří JSR 294 standardizující takzvané superpackage. Pokud proběhne specifikace obou požadavků do finálního stavu, měly by se stát součástí Javy 7.

Nasazení (deployment) aplikací v Jave je svázán s konceptem JAR balíků, pocházejícíh z ranných dob platformy. Modulárnost aplikací, či jednotlivých komponent se na úrovni balení (packageování) rozlišuje pomocí JAR balíků (vynechme speciální příklad enterprise oblasti). Aplikace A balená do souboru a.jar může například záviset na komponentě B balené do souboru b.jar. Neexistuje žádný standardní způsob jak pro JVM vyjádřit:

 • A závisí na B
 • B musí být ve verzy X.Y.Z
 • zjistit jestli B nezávisí na další komponentě
 • pokud B není k dispozici na classpath, kde jej st8hnout

Právě z tohoto důvou definuje JSR-277 následující čtyři klíčové komponenty.

 • modul
 • verzovací schéma
 • repository modulů
 • podpora na úrovni JVM (kontrola, vyhledávání, nahrávání)

Modul

modul - minimálni jednotka granularity. Obsahuje třídy, metadata a případně další resources (obrázky, properties soubory apod.). Metadata definují jméno modulu a verzi, závislosti na jiných modulech, viditelnost tříd (superpackage) a obsah všech tříd a resourců.

Metadata leží v souboru METADATA.module jehož obsah může vypadat následovně.


@Version(“1.0.0”)
super package com.sun.cool.library { // module name
 // exported class(es)
 export com.sun.cool.library.ClassA;
 export com.sun.cool.library.InterfaceB;
 // module membership
 com.sun.cool.library.ClassA;
 com.sun.cool.library.InterfaceB;
 com.sun.cool.library.PrivateClassC;
 com.sun.cool.library.abc.moreStuff;
 // no import
} 
 
Superpackage

Exported classes je průnik se superpackegem definovaným v JSR 294. Superpackege přidává jemnější rozlišení co do viditelnosti jednotlivých tříd mezi moduly na úrovni package.

Například máme třídy v package org.framework.api a třídy v package org.framework.api.internal. Aby na třídy z interního package bylo vidět v org.framework.api, musí být deklarovány jako public. Díky tomu se ovšem dostávájí do globální viditelnosti.

Díky definici superpackage v rámci modulu mohu říci, že pouze třídy org.framework.api jsou exportované do globální viditelnosti. Tedy kdokoliv si je může importovat a pracovat s nimi. Pokud by třída mimo superpackage zkusila importovat třídu org.framework.api.internal, skončila by stejně jako jakákoliv třída, která se dnes snaží importovat package private třídu.

Superpackage bude možné definovat i mimo moduly a to přímo v JAR souborech. Obě specifikace (277 i 294) zatím definují jiný formát pro exportování tříd. Zatím tedy není jasné jaký formát bude zvolen jako finalní. Osobně mi přijde, že vztah obou specifikací je zatím hodně volný, proto doporučuji přečíst článek Andrease Sterbenze Superpackages in JSR 294, kde je dobré Q&A.

Zpět k modulům. Celý modul je zabalen do souboru s jmennou konvencí <name>-<version>[-<platform>-<arch>].jam . Mimochodem přípona JAM znamená Java Modul, takže budeme jamovat. Struktura souboru může vypadat následovně.


org.foo.complex-1.0.0.jam:
 /META-INF/MANIFEST.MF
 /MODULE-INF
  METADATA.module
  bin/windows/x86/bar.dll
  bin/linux/x86/bar.so
  bin/solaris/x86/bar.so
  bin/solaris/sparc/bar.so
  lib/javahelp-1.2.0.jar
 /org/foo/complex/ComplexApp.class
 /icons/drawing.jpg

Do podobných modulů by měla být verzovaná i Java. Takže budeme mít například standard edition modul, exportující všechny třídy z package java.* a javax.*. Modul závislý na Jave 7 a vyšší, pak bude moci deklarovat závislost v metadatech // ImportModule(java.se, @VersionConstraint("1.7+"))

Verzovací schéma

Verzovací schéma (major[.minor[.micro[.update]]][-qualifier]) umožňuje popsat verzi modulu. Modul stejného jména, ale jiné revize představuje z pohledu systému jiný modul. Moduly různé verze mohou koeexistovat v rámci jedné JVM. Další zajímavostí verzovacího schématu je, že definuje konvenci (nebude kontrolovaná JVM) pro upgrade verze vyhledem k změnám API. Například upgrade čísla na úrovni micro identifikátoru znamená, že se nemění zpětná kompatibilita.

Repository modulů

Reposiotry modulů umožňuje jejich ukládání, vyhledávání a získávání. Struktura jednotlivých repository může být stromová s delegací na nadřízenou repository. Repository nemusí být nutně lokální, ale může běžet někde na síti. Díky tomu je možné mít jednu centrálně spravovanou repository pro celeou organizaci, z které čerpají všechny používané java aplikace.

Repository může dělat úlohy jako verifikaci bytecode, kontrolu digitálního podpisu a další. JVM může jednotlivé moduly díky repository nahrávat až když je opravdu potřebuje. Repository by měla být definována abstraktně, aby bylo možné vytvářet její specializované implementace, například založené na databázi.

Podpora na úrovni JVM

No a somozřejmě všechny vymoženosti Java Module System bude na plno využívat JVM. Z repository bude nahrávat potřebné moduly, classloading bude upravený tak, aby vedle sebe mohly existovat stejné moduly v rozdílných revizích. JVM bude rovněž kontrolovat přístup k superpackagům a ohlídá, že všechny závislosti jsou k dispozici.

Závěr

O kompatibilitě či spíš nekompatibilitě s OSGi jsem již mluvil na začátku. Pokud Vás zajímá srovnání s OSGi, tak si přečtěte přímo review JSR 277 na stránkách OSGi, je to zajímavé počtení. Co JSR 277 chybí a na co poukazuje zmíněný článek, je opomenutá dynamická zpráva modulů za běhu (deploy, undeploy, redeploy).

Poznámka: JSR 277 je zatím ve stavu early draftu, všechny informace z tohoto článku se k této verzi specifikace vztahují. V budoucnu je tedy možné, že některá z informací nebude platit.

Zdroje

neděle 25. března 2007

Co je to ta SOA

SOA je zkratka pro Service Oriented Architecture, ale to je tak vše na čem se všichni zainteresování shodnou. Bez zaváhání mohu zodpovědně říci, že SOA je jedním z největších buzzwordů posledních let, který silně polarizuje IT svět na dvě skupiny: uctívači a zatracovači. Já osobně se pokusím v tomto článku oprostit se náklonnosti k jedné či druhé skupině a zkusím Vám říci, co je SOA z mého pohledu.

Úplně jednoduše řečeno, SOA určuje mantinely pro architekturu aplikace a nebo její části. V podstatě jde o to, že aplikace nabízí navenek určité služby. Minimální jemnost toho co aplikace vystaví okolnímu světu je právě služba. Správná otázka je, co je to služba? Služba může být cokoliv například RSS kanál tohoto weblogu, vyhledávácí služby Google a nebo přehled zásob skladovacího programu.

SOA nedefinuje žádné standardy ohledně toho, jakým způsobem musí být služba vystavená, například na úrovni komunikačního protokolu a už vůbec nic neříká o implementaci vlastní služby. Existuje v podstatě pouze sada určitých kriterií, které by měla služba dosáhnout. Jediným opravdu důležitým je definice kontraktu služby. Definice kontraktu je důležitá pro službu samotnou i pro jejího klienta, protože určuje rozhraní, kterým spolu poskytovatel a konzument komunikují.

Poskytovatel a konzument služby další dva termíny, které SOA zavádí. Rozhraní služby by mělo splňovat několik kritérií.

 • Platformově nezávislé, služba neklade na klienta nároky co do implementace, tím je dosaženo interoperability služby. Služba může být využita v různých heterogenních prostředích.
 • Skrývat implementaci, služba přísně dodržuje zapouzdření. To umožňuje měnit implementaci a nebo provádět změny bez dopadu na klienta.
 • Zdokumentované, dokumentace je jediným popisem, který konzument má, a podle kterého se musí řídit. Nemůže se podívat jak je služba udělaná a i kdyby mohl, tak se od toho musí oprostit.

Pokud vezmeme jako příklad RSS tohoto blogu jako službu.

 • Platformově nezávislé je, protože se jedná o XML.
 • Skrývá implementaci také, klient neví kdo nebo co či jak ho produkuje.
 • Zdokumentované je také díky W3C RSS specifikaci.

Klient RSS služby tohoto blogu nepotřebuje nic více proto, aby mohl tuto službu používat. Informaci o endpointu této služby, tedy na jaké adrese běží poskytují metadata blogu.

Mnoho mýtů a polopravd koluje okolo SOA. Jedním z nich je například, že SOA rovná se webové služby (Web Services). To je samozřejmě nesmysl, web services jsou jedním z možných implementačních řešení kontraktu služby. Například kontrakt služeb firmy Google už je dnes definován pomocí RESTu, který je mnohem lépe interoperabilní a neklade takové nároky na klienty.

Dalším mýtem je, že SOA se používá pro velké aplikace, aby spolu mohli komunikovat. Orientace na služby už dnes nijak nesouvisí s velikostí aplikace, ale s nároky na aplikace jako takové. V případě webu je orientace na služby překřtěna pod další buzzword jménem Web 2.0. Na orientaci na služby můžeme nahlížet jako na obyčejnou evoluci architektury aplikací. Silným argumentem pro služby je fakt, že na úrovni aplikace přinášejí daleko lepší znovupoužitelnost.

Se zaměřením aplikací na služby se začali rozvíjet i další související oblasti. Můžeme například zmínit orchestraci služeb, která umožňuje spojovat služby do větších celků. To je ovšem již nadstavba nad vlastním "jádrem pudla". Mnoho firem se snaží tímto způsobem kapitalizovat a zároveň přifukovat bublinu, která nad SOA vznikla.

Co říci závěrem, SOA není raketová věda a ani nebude. Nenechte si proto věšet bulíky na nos. Nedávno jsem četl o reportu jedné nejmenované analytické společnosti, která tvrdila, že enterprise Java pojde díky SOA. To je samozřejmě nesmysl, mírně řečeno. Java dneska nabízí všechny nutné prostředky pro budování aplikací orientovaných na služby.