neděle 27. ledna 2008

EJB 3.1 -ještě větší zjednodušení

Právě přichází nestor telemarketingu Horst Fuchs se svojí lehce přitroublou společnicí Gáby, aby nám ve svém pořadu Telekrám předvedl převratné EJB 3.1.

Horst: Ahoj Gáby

Gáby: Ahoj Horste

Horst: Dnes tu mám nový skvělý produkt EJB 3.1. EJB 3.1 jsou ještě mazanější jednoduší na používání Gáby.

Gáby: ohhhhhhhhh (Gáby v němém úžasu)

Horst: Gáby, již žádné psaní interfaců pokud nejsou potřeba.

Gáby: Žádné inerfacy pro moje fazole Horste?

Horst: Gáby a to není vše. Dokonce budež moci dělat ze svých fazolí singletony!

Gáby: i singletony Horste? (Horst souhlasně kýve hlavou)

Horst: a to vše Gáby úplně zadarmo!

Konec Telekrámu

Horst bohužel naší Gáby neřekl, že to co Roumen ukáže v demu příští rok, bude v produkci přibližně za pět let. EJB 3.1 pro mě byly novinkou, vůbec jsem netušil, asi jako většina z vás, že se na něčem takovém pracuje. Chybně jsem si myslel, že všechny snahy směřují k J2EE 6. EJB 3.1 jsou pokryté v JSR 318 a jejich cílem jsou následující oblasti.

  • Removal of the requirement for a separate local business interface.
  • Support for direct use of EJBs in the servlet container, including simplified packaging options.
  • Singleton beans.
  • Support for asynchronous session bean invocation.
  • Support for stateful web services via stateful session bean web service endpoints.
  • Specification of concurrency options for stateful session beans.
  • Application-level callback notifications, including for container initialization and shutdown.
  • EJB Timer Service enhancements to support cron-like scheduling, deployment-time timer creation, and stateful session bean timed objects.
  • An ejb-jar level component environment to simplify the specification of shared dependencies among components.