neděle 20. ledna 2008

Trochu jiný pohled na akvizici BEA

Po ohlášené akvizici BEA firmou Oracle se již objevil názor, že tato akvizice ve své podstatě znamená konec J2EE jako otevřené platformy, kde díky přítomnosti standardů mohla vznikat přirozená soutěž mezi jednotlivými middleware dodavateli. To je stanovisko, které v otevřeném dopise zákazníkům BEA Weblogic prezentovala firma GigaSpaces.

Perhaps more importantly, this acquisition is the final nail in the coffin of what was the motivation for J2EE in the first place: to have an open standard that allows easily switching from one vendor's product to another. The reality is that there are now two mega-vendors, Oracle and IBM, each with what is essentially their proprietary, bloated middleware stack, which requires complex integration of multiple components (and surely Oracle or IBM professional services will be happy to perform this work - for a fee).

K tomuto dopisu ještě doporučuji vyjádření CTO GigaSpaces Natiho Shaloma: Oracle aquisition of BEA - The kiss of death for the "open" J2EE App Server. Pokud pomineme tu marketingovou omáčku kolem, kterou si GigaSpaces, ať již v otevřeném opise a nebo Shalomovo vyjádření, musejí hájit vlastní zájmy, najdeme zde několik dobrých myšlenek, nad kterými je potřeba se zamyslet. Jednou z nich je jestli opravdu potřebujeme aplikační servery.

But who needs J2EE application servers anyway?

We can't ignore the fact that this acquisition comes at a very interesting time. A time in which people are actually moving away from J2EE application servers, so an investment in an application server that is already mature and has a hard time to keep up with market trends as is more of an investment in the *past* and is going to further slow down any new development.

Co nám vlastně J2EE aplikační servery poskytují oproti takovému Tomcatu? Pokud pominu tu část prezentovanou standardy, jako EJB a nebo JPA, pak tu jsou ještě ony enterprise vlastnosti, jako škálovatelnost a nebo fail over. Otázkou je jestli nám tyto vlastnosti musí poskytovat draze zaplacený aplikační server. Osobně si myslím, že nemusí. Rod Johnson v článku Is it a Tomcat, or the Elephant in the Room? píše:

An interesting force is that the highest performing grid/clustering solutions are not the app servers themselves, but specialist solutions such as GigaSpaces, Oracle Coherence and IBM ObjectGrid. There is no reason that HA features need to be associated with Java EE servers.

Když to shrnu, většina aplikačních serverů nabízí programové modely prezentované standardy, které jsou ze svojí podstaty zastaralé a ve vleku doby a toliko omílané enterprise vlastnosti jsou daleko lépe poskytované specializovanými řešeními. V takovém případě je ovšem přidaná hodnota aplikačního serveru pro většinu aplikací nula.