úterý 29. ledna 2008

Zajistil si SpringSource vliv na runtime?

Tak se nám s těmi akvizicemi, lidově řečeno, roztrhl pytel. SpringSource, firma komerčně stojící za Springem, dnes ústy Roda Johnsona oznámila akvizici firmy Covalent. Firma Covalent poskytuje služby kolem populárního serveru Tomcat a široce přispívá do projektů z rodiny Apache.

Not only does Covalent bring Apache leadership, but our combined company now has significant leadership on Apache Tomcat and HTTP. Two weeks ago, Sun paid $1bn for the "M" in LAMP. Now that Covalent's outstanding Apache expertise and services are part of SpringSource, we are strong leaders in the “A”.

Mezi články, které pouze rekapitulují samotnou událost jsem našel tři velice zajímavé informační střípky, které stojí za zvláštní pozornost. První dva jsou včetně vyjádření Roda Johnsona.

Můžeme očekávat Tomcat s OSGi podporou?

The Spring Dynamic Modules for OSGi Service Platforms project went 1.0 final last week and combines the Spring component model with the OSGi modularization model. SpringSource is a leader in the server-side takeup of OSGi, which now has strong momentum. We're also actively involved in development of OSGi standards, and involved in the Equinox OSGi runtime at Eclipse. We think that OSGi is a big part of the future of enterprise Java, so it's a key direction for us.

Kdo koupí SpringSource?

We believe that this acquisition helps us continue to grow a strong independent business. Being a one-stop shop for many customers helps us to control our destiny, rather than just be a juicy M&A opportunity.

Ovšem nejzajímavější mi přijde článek Emanuela Bernarda SpringSource's strategy. Z textu článku je patrné, že je psán z doby před akvizicí Covalentu (pokud ano, pak má jeho autor můj obdiv). Klíčové teze z něj bych sesumíroval následovně:

  • SpringSource je orientovaný na prodej konzultací. K tomu, aby mohl dále růst, potřebuje nějaký runtime, který bohužel nemá resp. neměl dokud nekoupil Covalent. Samozřejmě koupí Covalentu nebyl koupen Tomcat jako takový, nicméně byl získán nemalý vliv na to, jakým způsobem se bude Tomcat dále vývijet.
  • S runtimem pod kontrolou se bude moci SpringSource vrhnout na implementaci jednoho z minimalistickým (pravděpodobně) profilů připravované J2EE 6 specifikace. Tomu samozřejmě nahrává fakt, že SpringSource je přímo v J2EE 6 angažován více viz články Změní tvář J2EE? a J2EE 6 - krok správným směrem..
  • Tato strategie byla zřejmě připravovaná delší dobu, pokud si chronologicky srovnáme Johnsonovi výroky v čase, bude nám to dávat smysl. Vyhrocená rétorika proti J2EE (chápáno v celém kontextu), která přes partnerství s klíčovými middleware hráči BEA (nyní Oracle), IBM přešla v participaci na samotném J2EE. Ostré vymezení proti JBossu a naopak naprostá podpora Tomcatu a zakopání válečné sekery se Sunem viz participace v J2EE 6, ocenění GlassFishe a MySQL akvizice.

Co je tím vším sledované? Díky charakteru koncepce J2EE 6 - profily, více plugovatelných SPI by SpringSource mohl mít certifikované J2EE komponenty, včetně vlastního runtime a vlivu na něj což by znamenalo jediné: daleko větší trh pro poskytování služeb kolem celého portfólia.