pátek 28. března 2008

Tak trochu schizofrenní

Dobře jsem se "bavil" při čtení článku Adama Biena s názvem Why some of the Java EE / J2EE projects are inefficient ...or at least suboptimal, ve kterém je předloženo dvanáct důvodů proč jsou některé J2EE projekty neefektivní. Já jsem vypíchnul, některé z nich se kterými jsem se setkal a nebo jsem je sám způsobil.

  • "The thrill is gone..." many developers, architects and managers just lost they enthusiasm and passion. This is one of the main reasons, why many projects are just so inefficient...
  • The architects love layers and tiers - several mapping procedures are needed just to pass a persistent entity from the persistent layer to the presentation
  • Everything is configurable, replaceable and mockable. The XML overhead is huge. The question is: When did you really needed to replace something in your passed projects?
  • Developers are sometimes too extreme: either everything is overengineered with millions of patterns or best practices, or hacked down in "go to spaghetti" fashion
  • HA, Clustering, etc. is used even for "guestbook-like" applications. Complexity rules!
  • Some popular servers take several minutes to start and deploy - you have to repeat this procedure several times a day
  • It takes longer to open a case (and reproduce a problem) for a bug of the appserver, than fix it by yourself (of course if you had the source :-))

Odrážky dva, tři a čtyři jsou tak trochu schizofrenní. Na jednu stranu chceme, aby náš kód, produkt byl robustní, rozšiřitelný, aby malá změna vstupních parametrů neznamenala přepis půlky věcí stávajících, ale na druhou stranu proklínáme prostředky, které nám k tomu pomáhají viz ony zmiňované vrstvy, rozhraní, návrhové vzory a hromady XML konfigurací. Myslím, že ty odrážky jsou dovedeny ad absurdum. Nicméně to klíčové nám poskytují a to, že se musíme vždy snažit najít a vybalancovat hranici, kdy náš kód a všechny věci kolem (konfigurace, deployment) budou maximálně tak komplexní jak situace žádá, ale ani o chlup více.

Související články