pondělí 5. května 2008

Go! OSGi Go!

Dobrých zpráv není nikdy dost a obzvláště pokud se týkají technologií, o jejichž přínosnosti jste přesvědčeni. Tak jako to mám například já s OSGi. Tentokrát mě potěšil rozhovor s Jeromem Dochezem na téma What's GlassFish Doing With OSGi?.

Ze kterého vyplívají minimálně dvě zásadní informace:

  • Jedna z klíčových komponent vyvíjená Sunem oficiálně podporuje OSGi. To je dobré znamení pokud vezmeme v potaz rivalitu dvou modulárních technologií (JSR 277 - Java Module System vs. JSR 294 - OSGi) a jejich stnadardiyaci v rámci Javy.
  • Další z řady aplikačních serveru adoptuje či přímo podporuje OSGi.

And now... OSGi too! What's the background?

We wanted to have OSGi support, because it's clearly the leading solution for modules, and it is important for GlassFish to be able to consume OSGi services directly. We also offer the OSGi services and APIs to modules and applications running in v3 so that applications do not have to necessarily constrain themselves to the traditional Java EE modules (WAR, EAR, etc..) but can leverage OSGi as a programming model too.

What about JSR-277?

JSR 277 is becoming more friendly to OSGi as well. My role as an influencer would be to continue pushing the best integration possible between the technologies. I really believe that a good module subsystem should be implemented at the JVM level. I understand that OSGi has to work within the boundaries of the JDK features that had it has access to, but I think there is plenty of opportunity to bring the communities together and provide users with a solid compatible set of features that will preserve their investments

Takže jen tak dál, Go! OSGi Go!.