úterý 28. října 2008

Eclipse tipy a triky: statické importy

Kolikrát jen už jsem napsal při psaní testů import static org.junit.Assert.*, abych pak mohl někde v testovací metodě napsat assertThat a nadávat si, že ještě musím naimportovat další statické metody. Samozřejmě to jde mnohem jednodušeji. Eclipse umožňuje přidat si metody předdefinovaných typů do content assist a ty potom nabízet aniž by byl typ v dané třídě naimportován. Při jejich použití se pak import automaticky nadeklaruje v dané třídě.

Postup je následující: Window >> Preferences >> Java >> Editor >> Content assist >> Favorites. Favorites menu nabízí přidání celého typu, resp. všech jeho statických metod viz tlačítko New Type, a nebo pouze vybraných metod viz tlačítko New Member.