úterý 4. listopadu 2008

Spring a jeho další směřování v enterprise oblasti

V rozhovoru SpringSource Elected Newest Executive Member of the Java Community Process poodkrývá Rod Johnson další budoucnost Springu a jeho další směřování v JEE oblasti. To co se dalo číst mezi řádky vyplouvá v tomto rozhovoru na hladinu. To nejdůležitější co jsem si odnesl odpovídá v podstatě tomu, co si již dávno myslím.

  • PHP, Ruby on Rails, .NET je potřeba brát jako seriózní hrozbu. JEE platforma a nejenom ona se musí neustále rozvíjet jinak zanikne. Není možné se neustále spoléhat na silné stránky jako škálovatelnost či spolehlivost, protože ty mohou být v relativně blízkém čase i v konkurenčních technologiích. Inovace je potřeba, stejně jako kopírování osvědčených postupů. Základním cílem je výrazné zjednodušení používání JEE.
  • Spring nebo mnohem přesněji SpringSource dm Server je alternativou se vším všudy k tradičním JEE serverům jak je známe. Velkou sázkou je OSGi, které zatím představuje dle mého soudu největší riziko, protože ovlivňuje návrh aplikace, její rozčlenění (packaging), vývoj i deployment.
  • SpringSource dm Server je jasným důkazem toho, že SpringSource (společnost stojící za Springem) snaží zaměřit na runtime a stát se plnohodnotným middleware dodavatelem. Ostatně je to logické, to je oblast, ze které tečou peníze. Proto nepřekvapí prohlášení o tom, že SpringSource dm Server bude JEE 6 implementace minimálně na úrovni web profilu.
  • Tím, že se SpringSource stal členem JCP (Java Community Process) může ovlivňovat rozhodnutí, která se mu hodí do krámu. To může být například adopce právě OSGi jako dalšího deployment modelu.