úterý 29. ledna 2008

Zajistil si SpringSource vliv na runtime?

Tak se nám s těmi akvizicemi, lidově řečeno, roztrhl pytel. SpringSource, firma komerčně stojící za Springem, dnes ústy Roda Johnsona oznámila akvizici firmy Covalent. Firma Covalent poskytuje služby kolem populárního serveru Tomcat a široce přispívá do projektů z rodiny Apache.

Not only does Covalent bring Apache leadership, but our combined company now has significant leadership on Apache Tomcat and HTTP. Two weeks ago, Sun paid $1bn for the "M" in LAMP. Now that Covalent's outstanding Apache expertise and services are part of SpringSource, we are strong leaders in the “A”.

Mezi články, které pouze rekapitulují samotnou událost jsem našel tři velice zajímavé informační střípky, které stojí za zvláštní pozornost. První dva jsou včetně vyjádření Roda Johnsona.

Můžeme očekávat Tomcat s OSGi podporou?

The Spring Dynamic Modules for OSGi Service Platforms project went 1.0 final last week and combines the Spring component model with the OSGi modularization model. SpringSource is a leader in the server-side takeup of OSGi, which now has strong momentum. We're also actively involved in development of OSGi standards, and involved in the Equinox OSGi runtime at Eclipse. We think that OSGi is a big part of the future of enterprise Java, so it's a key direction for us.

Kdo koupí SpringSource?

We believe that this acquisition helps us continue to grow a strong independent business. Being a one-stop shop for many customers helps us to control our destiny, rather than just be a juicy M&A opportunity.

Ovšem nejzajímavější mi přijde článek Emanuela Bernarda SpringSource's strategy. Z textu článku je patrné, že je psán z doby před akvizicí Covalentu (pokud ano, pak má jeho autor můj obdiv). Klíčové teze z něj bych sesumíroval následovně:

 • SpringSource je orientovaný na prodej konzultací. K tomu, aby mohl dále růst, potřebuje nějaký runtime, který bohužel nemá resp. neměl dokud nekoupil Covalent. Samozřejmě koupí Covalentu nebyl koupen Tomcat jako takový, nicméně byl získán nemalý vliv na to, jakým způsobem se bude Tomcat dále vývijet.
 • S runtimem pod kontrolou se bude moci SpringSource vrhnout na implementaci jednoho z minimalistickým (pravděpodobně) profilů připravované J2EE 6 specifikace. Tomu samozřejmě nahrává fakt, že SpringSource je přímo v J2EE 6 angažován více viz články Změní tvář J2EE? a J2EE 6 - krok správným směrem..
 • Tato strategie byla zřejmě připravovaná delší dobu, pokud si chronologicky srovnáme Johnsonovi výroky v čase, bude nám to dávat smysl. Vyhrocená rétorika proti J2EE (chápáno v celém kontextu), která přes partnerství s klíčovými middleware hráči BEA (nyní Oracle), IBM přešla v participaci na samotném J2EE. Ostré vymezení proti JBossu a naopak naprostá podpora Tomcatu a zakopání válečné sekery se Sunem viz participace v J2EE 6, ocenění GlassFishe a MySQL akvizice.

Co je tím vším sledované? Díky charakteru koncepce J2EE 6 - profily, více plugovatelných SPI by SpringSource mohl mít certifikované J2EE komponenty, včetně vlastního runtime a vlivu na něj což by znamenalo jediné: daleko větší trh pro poskytování služeb kolem celého portfólia.

neděle 27. ledna 2008

EJB 3.1 -ještě větší zjednodušení

Právě přichází nestor telemarketingu Horst Fuchs se svojí lehce přitroublou společnicí Gáby, aby nám ve svém pořadu Telekrám předvedl převratné EJB 3.1.

Horst: Ahoj Gáby

Gáby: Ahoj Horste

Horst: Dnes tu mám nový skvělý produkt EJB 3.1. EJB 3.1 jsou ještě mazanější jednoduší na používání Gáby.

Gáby: ohhhhhhhhh (Gáby v němém úžasu)

Horst: Gáby, již žádné psaní interfaců pokud nejsou potřeba.

Gáby: Žádné inerfacy pro moje fazole Horste?

Horst: Gáby a to není vše. Dokonce budež moci dělat ze svých fazolí singletony!

Gáby: i singletony Horste? (Horst souhlasně kýve hlavou)

Horst: a to vše Gáby úplně zadarmo!

Konec Telekrámu

Horst bohužel naší Gáby neřekl, že to co Roumen ukáže v demu příští rok, bude v produkci přibližně za pět let. EJB 3.1 pro mě byly novinkou, vůbec jsem netušil, asi jako většina z vás, že se na něčem takovém pracuje. Chybně jsem si myslel, že všechny snahy směřují k J2EE 6. EJB 3.1 jsou pokryté v JSR 318 a jejich cílem jsou následující oblasti.

 • Removal of the requirement for a separate local business interface.
 • Support for direct use of EJBs in the servlet container, including simplified packaging options.
 • Singleton beans.
 • Support for asynchronous session bean invocation.
 • Support for stateful web services via stateful session bean web service endpoints.
 • Specification of concurrency options for stateful session beans.
 • Application-level callback notifications, including for container initialization and shutdown.
 • EJB Timer Service enhancements to support cron-like scheduling, deployment-time timer creation, and stateful session bean timed objects.
 • An ejb-jar level component environment to simplify the specification of shared dependencies among components.