čtvrtek 1. května 2008

SpringSource Application Platform

A je to tady. SpringSource společnost stojící za frameworkem Spring oznámila výdání beta verze vlastní aplikační platformy. Tradiční scénář použití Spring frameworku resp. aplikací na něm postavených byl vždy ve spojitosti s aplikačním serverem jakožto poskytovatelem služeb. Nyní SpringSource přicházejí s komplexním řešením (full stackem) postaveným kolem Spring frameworku, OSGi a Tomcatu, který nazývají SpringSource Application Platform (dále zkráceně platforma).

Zásadní rozdíl platformy oproti aplikačnímu serveru je v granularitě deploymentu. U klasických aplikačních serveru platí WAR, EAR, EJB modul. Platforma, díky tomu že je postavená na OSGi, umožňuje granularitu na úrovni jednotlivých aplikačních modulů a nebo jiných celků, které se rozhodnete organizovat do takzvaných bundlů.

Platforma sama o sobě je konfigurovatelná pomocí profilů, takže pokud máte například aplikaci, která nevyžaduje webové rozhraní, tak není nutné, aby v rámci platformy běžela služba poskytující servlet rozhraní. Součástí platformy je také takzvaný deployer, který slouží pro zavádění takzvaných personalities. Personality je typ deployovatelného modulu např. WAR, webová služba, bundle.

Podle slov Roda Johnsona není cílem platformy jakkoliv implementovat Java EE 5, ačkoliv je velice pravděpodobné, že platforma bude v budoucnu implementovat jeden či více profilů Javy EE 6 a bude tak certifikovaným middleware poskytovatelem. Johnson také naznačil, že nevidí žádný důvod pro to, aby platforma podporovala EJB. Zajímavě rovněž vidí budoucnost kolem modulárních systému jako JSR 277, OSGi a jejich standardizace v rámci enterprise Javy.

In general, though, OSGi and Java EE are not traditionally compatible. But, as as OSGi becomes more important, this is something that Java EE will need to deal with, and not the other way round. We feel that Sun is becoming much more open than before and are very heartened by JCP developments recently. JSR-277 and OSGi will come to a good accommodation that will provide the best possible outcome. We believe that JSR-277 and OSGi will play nicely together, what with Sun getting more serious about openness.

Jak bylo zmíněno na začátku článku, platforma je nyní dostupná v beta verzi 1.0, která prozatím není dostupná pod open source licenci, ale pracuje se na tom. K plánům pro verzi 2.0 patří middleware integrace (TIBCO, EMS, IBM MQSeries) a důležité enterprise vlastnosti jako clusterovatelnost či administrátorské rozhraní. Takže platformu rozhodně vyzkoušet, ale vypadá to, že na ostrý deployment to bude až od verze 2.0.

Na závěr ještě jedna otázka s odpovědí, kterou jsem si nemohl dovolit neodcitovat a to nejen kvůli tomu, že je vtipná.

Finally, what factors make you believe that the Spring Application Platform will succeed?

...the time is also right because traditional application servers were conceived when Bill Clinton and Monica Lewinsky were in the White House.

Související články na Dagblogu