středa 28. dubna 2010

CZ Podcast 34 - NoSQL databáze

Po dlouhé odmlce jsme se opět sešli a připravili takové kratší povídání, ve kterém jsme naťukli NoSQL databáze. Doufáme a slavnostně slibujeme, že naše odmlka nebude dlouhá ;-).