sobota 15. února 2014

Podpořte si kreativní myšlení jednoduchými triky

Piš opilý, reviduj střízlivý, tuhle poučku jsem četl v knize Andyho Hunta Pragmatic Thinking and Learning: Refactor Your Wetware v kapitole věnované stimulaci kreativního myšlení. Lidský mozek má dvě hemisféry - levou a pravou [1]. Každá z těchto hemisfér má na starosti jinou činnost a krom toho se ještě chovají mírně odlišně. Levá hemisféra je zodpovědná více za verbální, analytické, abstraktní a logické úkoly. Její způsob práce by odpovídal synchronnímu zpracování, který známe z počítačového světa - vložíte úkol, počkáte na jeho zpracování, dostanete výsledek, vložíte další úkol, počkáte na jeho zpracování dostanete, výsledek a tak pořád dokola [2]. Oproti tomu pravá hemisféra je neverbální, umožňuje rozpoznávat vzory vcelku, používá analogie k rozpoznávání vztahu mezi věcmi, je intuitivní - schopnost vytvářet vnuknutí na základě neúplných vzorů. Její fungování by odpovídalo asynchronnímu zpracování, zjednodušeně - vložíte úkol, na nic nečekáte a jdete na další, někdy v budoucnu dostanete výsledek.


Pokud levá hemisféra funguje v módu command and control a dokážeme ji ovládat, pak pravá hemisféra funguje přesně naopak a nemáme nad ní úplně kontrolu. Pokud vytížíme levou hemisféru - většina z nás to dělá většinu pracovního času, protože levá hemisféra je takzvaně analytická - potlačíme tím funkci pravé hemisféry. Občas se mi stává, že usilovně pracuji na nějakém problému a nemůžu se dobrat řešení, a v úplně nesouvisející okamžik - například doma ve vaně - mě bez zjevné příčiny napadne jeho řešení. V tu chvíli nebyla potřeba levá hemisféra a pravá hemisféra mohla převzít kontrolu. Pravá hemisféra je klíčová pro intuici a kreativní myšlení, ale nemůžete jí ovládat jako tu levou. Jinými slovy nejde si říci a od teď budu myslet kreativně. Na druhou stranu existuje pár způsobů, jak potlačit levou hemisféru a nechat vyniknout pravou hemisféru a psát opilý a revidovat střízlivý je jenom jednou z nich. V tomhle článku uvedu pár způsobů, které stimulují mé kreativní myšlení

Monotónní nenáročná fyzická činnost

Víte jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem? V bludišti musíte hledat cestu ven, labyrint vás vede ven sám. Labyrint je skvělý v tom, že jakmile do něj vejdete, nemusíte přemýšlet o tom jak se dostanete ven. Zatímco procházíte labyrintem, vaše levá hemisféra nemusí dělat vůbec nic a pravá hemisféra najednou dostane prostor a může začít pracovat. Není překvapením, že labyrinty se stavěly v blízkosti center vzdělanosti např. kláštery, protože umožňovaly tehdejším učencům rozjímat [3.]. Labyrint jsem nezkoušel, ale procházka u mě spolehlivě funguje a levou hemisféru se mi daří "vypnout" při jakékoliv monotónní nenáročné fyzické činnosti. Rád bych zdůraznil, že to musí být monotónní a nenáročná - jak fyzicky tak psychicky - činnost např. hrabání listí nebo sekání trávy. Mám vyzkoušené, že když se z monotónní nenáročné stane náročná, např. běh ve vyšší tepové frekvenci, kontrolu převezme opět levá hemisféra.


Podpořte vaší hodinu

Každý z nás preferuje jiné denní období, kdy cítí, že mu to nejvíc myslí - ranní a noční ptáci. Přizpůsobte tomuto období vaší aktivitu. Já jsem například ranní pták a mám vypozorováno, že asi nejvíc nápadů jsem dostal ráno během procházky z cvičení do práce - efekt vypnuté hlavy, levá hemisféra není potřeba. Jistý vliv může mít to, že si před cvičením v MHD čtu. Během té chůze mi krystalizují nápady, které mohou být ovlivněné tím, co jsem četl. Proto je důležité být připraven udělat si poznámky viz dále.Jiná kreativní činnost

Jako skvělý stimulátor působí jiná kreativní činnost. Dost věcí mě napadlo nebo vzniklo jako vedlejší efekt hackathonu. Vzal jsem prostě nápad, který jsem si dříve zaznamenal a během jeho rozpracování mě napadlo něco dalšího a tak jsem si to opět poznamenal. V mém případě je spouštěčem jiná kreativní činnost. Pokud nebude dělat něco kreativního těžko budete kreativně myslet. Sezením u televize vás nic nenapadne.


Vždy připraven

Protože pravá hemisféra a tedy intuice a kreativity pracuje více méně nahodile, je potřeba si nápady a myšlenky zaznamenat právě ve chvíli kdy k tomu dojde. Já osobně sebou nosím mobil namísto papírového zápisníku a tužky. Protože mám všechny zařízení od Applu, zapisuji si vše do Notes, které se mi přes iCloud synchronizuje na všechny zařízení. Když mě třeba během procházky do práce napadne něco zajímavého, vždycky si to poznamenám na mobilu a než dojdu do práce, už to mám k dispozici na počítači, kde se k tomu mohu kdykoliv vrátit.Tímhle způsobem vznikly poznámky nejenom k tomuto článku, ale i podklady pro řadu dalších článků na tomto blogu. Často si zaznamenávám i zdánlivé maličkosti, které mi vyvstanou v mysli, ty později spojím a dále rozpracuji. Věřím tomu, že kdybych si je nepoznamenal, byly by nenávratně ztraceny v toku mých myšlenek. Samozřejmě vám může vyhovovat jiný technologický nástroj, nabízí se Evernote, ale ať již to bude cokoliv, je důležité mít ho neustále při sobě, abyste si mohli udělat poznámky v jakoukoliv chvíli.


Odkazy Pragmatic Thinking and Learning

[1.] Označení na levou a pravou část mozku je pouze symbolické a používá se v psychologii, strana 70. Left brain vs. Right brain

[2.] Characteristics of L-mode Processing, strana 71.

[3.] Harwest R-Mode cues, strana 112.